Trưởng Quỹ Wikipedia bắt đầu trong cuộc tranh cãi về kế hoạch tìm kiếm Gopet

| 0 Comment

Gopet Người đứng đầu Quỹ đằng sau bách khoa toàn thư trực tuyến Wikipedia đã từ chức sau một cuộc tranh cãi về kế hoạch cho game gopet online một tìm kiếm tốt hơn cho nội dung. Jens Büttnerđầu của Quỹ Wikipedia bắt đầu trong cuộc tranh cãi về kế hoạch tìm kiếm Bây giờ các…

Read More »