Maybach S500 Mercedes cũ 2018

| 0 Comment

Năm 2017, khoảng 1.050 dòng E-class đến tay quý khách, trong khi cái xe nhập BMW số đông “dậm chân tại vạch xuất phát” do các trục sái trong khoảng nhà cung cấp, một đối thủ khác cũng tới trong khoảng Đức có số lượng tiêu thụ chỉ bằng 1/3 Thống kê E-class tiêu thụ…

Read More »