Tìm hiểu về tên miền đa ngữ

| 0 Comment

Tên miền đa ngữ là gì? Tên miền đa ngữ (Internationalized Domain Name, viết tắt là IDN) hay nói cách khác là tên miền tiếng bản địa) là xu thế phát triển của công nghiệp nội dung Internet và đã được Tổ chức quản lý Tên và địa chỉ mạng quốc tế (ICANN) chính thức triển khai…

Read More »